ผลิตภัณฑ์

CIP Group

Nexgen CIP 100
ด่างซีพีไอเข้มข้น
 • 30 กิโลกรัม
 • 100 กิโลกรัม

ขจัดคราบไขมัน น้ำมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต โฟมล้างไลน์พื้นที่การผลิต ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ คอยล์เย็น เครื่องแช่แข็ง พื้นที่ที่มีโลหะอ่อนเป็นส่วนประกอบ

0.5 - 5 % V/V
0.5 - 1% V/V
สำหรับเครื่องล้างจาน
1 - 5% V/V
สำหรับทำความสะอาดในระบบ CIP
 • ใช้ทำความสะอาบคราบไขมัน โปรตีน คราบตกค้างจากการผลิต ใช้ล้างไลน์การผลิต อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ผลิต
 • ใช้ต้ม หมุนเวียนในระบบ CIP เครื่อง Fryer & Oven
 • กำจัดคราบน้ำมัน ไขมันได้ดี คราบไหม้ ในเครื่อง Fryer & Oven
 • ไม่สามารถทำโฟมได้ ไม่เป็นโฟม, ฟองน้อย
 • เหมาะกับการใช้ในระบบ CIP ที่ให้ฟองน้อย และเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น เมื่อใช้อุณหภูมิ 50-60 °c
NEXGEN CIP 300
กรดซีไอพีเข้มข้น
 • 30 กิโลกรัม
 • 100 กิโลกรัม

CIP ล้าง Fryer, Oven ใช้หมุนเวียนในระบบ CIP ต้ม แช่ สเปรย์ ตู้อบ, หม้อต้ม, เครื่องนึ่ง, เครื่องทอด ระบบท่อลำเลียงน้ำ น้ำท่อลำเลียงในการผลิต ที่ไม่มีโลหะอ่อนเป็นส่วนประกอบ

0.5 - 5.0% V/V
 • มีคุณสมบัติการละลายหินปูนดี การกัดกร่อนต่ำ เนื่องจากปริมาณไนตริกไม่สูง
 • ปริมาณฟอสฟอริกสูงกว่า ทำให้การกัดกร่อนเครื่องจัดต่ำ ยืดอายุการใช้งานออกไป
 • ไม่เกิดฟอง เหมาะกับการใช้ในระบบ CIP ที่ให้ฟองน้อง และเพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อใช้อุณหภูมิ 50-60 °c