ผลิตภัณฑ์

SAN Group

NEXGEN SAN 800
สารฆ่าเชื้อ
 • 5 ลิตร
 • 20 ลิตร

โฟมฆ่าเชื้อพื้นที่ไลน์การผลิต

ฆ่าเชื้อ Sanitilizing 0.2 - 0.5% V/V
ทำให้ปราศจากเชื้อและการลดกลิ่น
0.8 - 1.2% V/V
พ่นควันฆ่าเชื้ออากาศ
1.2 - 1.5% V/V
ผสมบ่อจุ่มรองเท้า
0.8 - 1.0% V/V
 • เป็นสารฆ่าเชื้อ สามารถใช้กับสำหรับโลหะอ่อนได้ เช่น อะลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น
 • มีคุณสมบัติเป็น surfactant ด้วยทำให้ช่วยในการทำความสะอาดได้ด้วย และช่วยในการแทรกซึมเข้าไปในพื้นผิว ทำให้ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อได้ดี
 • ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ใช้ได้ทั้งการพ่น และจุ่มแช่ เพราะไม่กัดกร่อนวัสดุ
EVOSAN PA5
(NEXGEN SAN 400) สเปรย์ฆ่าเชื้อ
 • 20 ลิตร

สเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ไลน์การผลิต CIP ล้าง Freezer, IQF จุ่ม แช่ อุปกรณ์เพื่อฆ่าเชื้อ

ฆ่าเชื้อ Sanitilizing 0.2 - 0.5% V/V
ทำให้ปราศจากเชื้อและการลดกลิ่น
0.6 - 2.0% V/V
ใช้พ่นละอองฆ่าเชื้ออากาศ
0.3 - 3.0% V/V
 • จะเป็นสารฆ่าเชื้อประเภท peracetic acid มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อ สามารถใช้ได้ที่ความเข้มข้นต่ำ
 • ใช้ Spray และ CIP และจุ่มแช่
 • มี surfactant ช่วยในการแทรกซึมเข้าไปในพื้นผิว ทำให้ฆ่าเชื้อได้ดี
 • ฆ่าเชื้อได้ทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส
 • สลายตัวได้ไม่ตกค้าง